We're LIVE! Join us as we stream BAC Activities
MAGANDANG BALITA! NAKAPAGSERBISYO NG KABUUANG 158,335 NA PASAHERO ANG MRT-3, ANG PINAKAMATAAS NA BULANG NG MGA COMMUTERS NA SUMAKAY NG TREN SIMULA MAGBALIK OPERASYON ITO NOONG IKA-01 NG HUNYO 2020

By King Al Mendoza on January 26, 2021 under News

bfc430f0-5948-4c82-9328-8237ac8a4368.jpg

MAGANDANG BALITA! Nakapagserbisyo ng kabuuang 158,335 na pasahero ang MRT-3 kahapon, ika-25 ng Enero 2021, ang pinakatamaas na bilang ng mga commuters na sumakay ng tren simula nang magbalik-operasyon ito noong ika-01 ng Hunyo 2020.

Ito ay resulta ng mas pinataas na passenger capacity, mas mabilis na pagbiyahe ng mga tren at pagkakaroon ng mataas na bilang ng mga running at operational na train sets sa linya.Dinagdagan ang kapasidad ng mga tren sa 30% (124 na pasahero kada train car, 372 na pasahero kada train set), mula sa dating 13% (51 na pasahero kada train car, 153 na pasahero kada train set).

Matatandaang nagsagawa ng speed testing para sa 60kph ang pamunuan ng MRT-3 noong ika-1 hanggang ika-6 ng Disyembre 2020 upang masiguradong ligtas ang mga tren sa riles. Sinimulang patakbuhin sa bilis na 60kph ang mga tren simula noong ika-7 ng Disyembre 2020, mula sa dating 50kph.

Dahil dito, nabawasan ang average headway o oras sa pagitan ng mga tren mula 8.5-9 na minuto sa 20 tren, pababa ng 3.5-4 minuto.

Sa kabila nito, mahigpit na ipinatutupad ang mga sumusunod na "7 Commandments" sa loob ng mga tren, ayon sa rekomendasyon ng mga eksperto sa kalusugan: 1) Laging magsuot ng face mask at face shield; 2) Bawal magsalita at makipag-usap sa telepono; 3) Bawal kumain; 4) Laging panatilihin ang maayos at sapat na ventilation sa mga PUV; 5) Laging magsagawa ng disinfection; 6) Bawal sumakay ang mga pasaherong mayroong sintomas ng COVID-19 sa pampublikong transportasyon; at 7) Laging sundan ang panuntunan sa physical distancing ("appropriate physical distancing").